0 van 0 resultaten voor ""

Sweco ontwikkelt Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg

Op initiatief van de Doesburgse bedrijven Koninklijke Rotra en Ubbink verzorgt Sweco de komende drie jaar de integrale planontwikkeling voor de beoogde uitbreiding van een vaarwatergebonden bedrijventerrein aan de Verhuellweg in Doesburg. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel en de gemeenten Doesburg en Doetinchem. Zij ondertekenden daarvoor afgelopen maand met Koninklijke Rotra en Ubbink een Letter of Intent.

Het gaat goed met de bedrijven Koninklijke Rotra, een logistieke dienstverlener, en Ubbink, een producent van rookgasafvoersystemen, ventilatiesystemen en producten voor lucht- en waterdicht bouwen. Rotra en Ubbink zijn twee echt Doesburgse bedrijven die al meer dan honderd jaar in de gemeente gevestigd zijn. Samen bieden ze werk aan circa 1.000 personen. Ze zijn dan ook belangrijke pijlers van de lokale economie, die men graag in Doesburg en de regio wil behouden. De uitbreiding van het bedrijventerrein zal tussen de 10 en 20 hectare omvatten en een impuls geven aan de groei van de werkgelegenheid in de regio. Het bedrijventerrein kan hiermee uitgroeien tot een logistieke hotspot voor de regio.

UNIEK VOOR GELDERLAND
Ellen Mulder, wethouder in Doesburg, leidt de stuurgroep waarin de betrokken overheden en bedrijven samenwerken voor dit project. “De uitbreiding van deze bedrijven is van groot belang voor de economische ontwikkeling in de hele regio, dus niet alleen in Doesburg”, zegt Ellen. “Uiteindelijk is deze ontwikkeling goed voor heel veel aspecten, want er komen meer mensen werken die ook graag in de regio wonen en hier hun boodschappen gaan doen. Dat trekt weer nieuwe bedrijvigheid aan. Het is bovendien een project waarin vijf overheden en twee bedrijven samen optrekken, en dat mag je op deze schaal in dit deel van Gelderland best uniek noemen.”

COMPLETE VOORBEREIDING
Sweco begeleidt de hele planvorming voor de uitbreiding van het bedrijventerrein met een laad- en loskade voor containers. Komend jaar gaat Sweco eerst op zoek naar het voorkeursontwerp. Daarbij beoordelen ze in een milieueffectrapport verschillende alternatieven. Sweco voert alle specialistische onderzoeken uit, berekent de kosten van de verschillende alternatieven en toetst de plannen aan de diverse beleidskaders. In de tweede fase van het project vraagt Sweco de vergunningen aan voor het voorkeursontwerp en stelt het bestemmingsplan op. Ook verzorgt Sweco de  technische engineering van het bouwrijpe terrein. Sweco is hiermee verantwoordelijk voor de complete planvoorbereiding tot aan de start van de bouw.

SUCCESVOLLE SAMENWERKING
De afgelopen jaren heeft Sweco Rotra ondersteund bij de voorbereiding en aanleg van de huidige laad- en loskade met containerterminal. De bedrijven kennen elkaar en weten wat ze aan elkaar hebben. Op basis van dit vertrouwen wordt nu een vervolg aan de samenwerking gegeven, uitgebreid met de inbreng van Ubbink en de vijf overheidspartijen.

IMPULS VOOR DE ECONOMIE
Sweco kent volgens Piebe Idema, hoofd afdeling Techniek bij Sweco, het gebied zeer goed. “Door de gevoeligheden van de locatie, onder andere op het gebied van natuur en landschap en hydrologie, komen onze integrale advieskwaliteiten goed tot hun recht. Ik ben er trots op dat we onze prettige samenwerking ook in de komende jaren mogen voortzetten en een impuls kunnen geven aan de economie van Doesburg en omgeving.”

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over dit project? Of wilt u weten hoe we u kunnen helpen bij de ontwikkeling van uw bedrijventerrein? Neem dan contact op met Piebe Idema of Claudia Swart.

Piebe Idema
Afdelingshoofd Techniek
T +31 88 811 5444
E piebe.idema@sweco.nl

Claudia Swart
Senior projectmanager Gebiedsontwikkeling
T +31 88 811 5188
E claudia.swart@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Gebiedsontwikkeling