0 van 0 resultaten voor ""

Sweco met klimaattoets genomineerd voor RIONED Innovatieprijs

De SUCCES klimaattoets van Sweco behoort tot de laatste drie en is daarmee finalist van de RIONED innovatieprijs 2023. Met deze prijs wil RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer, innovatie in dit domein stimuleren. Op 6 april aanstaande wordt de winnaar van deze innovatieprijs tijdens de jaarlijkse ledendag van Stichting RIONED gekozen.

SUCCES Klimaattoets
De SUCCES (Sweco Urban Climate Change Effect Scan) klimaattoets is een integrale quickscan waarmee snel de klimaatbestendigheid van nieuwbouw of herontwikkelingen wordt getoetst aan de hand van regionale klimaatconvenanten. Met SUCCES ondersteunen we projectontwikkelaars en toetsen we of het opgestelde stedenbouwkundig plan voldoet aan de gestelde klimaatadaptieve eisen. Daarnaast geven we met deze quickscan gemeenten de gelegenheid om een ontwikkeling kwantitatief te toetsen op klimaatadaptatie.

Vaak zien we dat er nog te veel kansen blijven liggen om tot een mooi robuust en klimaatadaptief ontwerp te komen. Door vooraf op basis van de juiste inzichten keuzes te kunnen maken, voorkomen we dat er later problemen ontstaan. – Lucas Nieuweboer, adviseur stedelijk water bij Sweco

Lucas: “Het toetsen helpt om aan de eisen uit de convenanten te voldoen op de thema’s wateroverlast, overstromingen, hitte, droogte en bodemdaling. Deze convenanten zijn opgesteld om te zorgen dat nieuwbouw die nu wordt ontwikkeld ook in de toekomst klimaatbestendig is. We moeten naar een soort basisniveau toe om te voorkomen dat er later geen ruimte meer is voor alle extra maatregelen die nog nodig blijken te zijn. Met onze tool leveren we hier een bijdrage aan. En sluit perfect aan bij onze visie op bodem- en watersturende gebiedsontwikkeling.”

Succesvol in de praktijk
Afgelopen zomer hebben we deze tooling ontwikkeld op basis van de vele marktvragen die er zijn en vermoedelijk meer en meer gaan komen. Er zijn inmiddels al 103 organisaties, waaronder 4 provincies en 32 gemeenten aan de convenanten verbonden. En een landelijke maatlat is in de maak.

Lucas: “We verwachten dat de vrijblijvendheid die er nu nog is langzaam verdwijnt en dat deze eisen onderdeel worden van lokaal en landelijk beleid. Het is een actueel onderwerp waar veel partijen mee bezig zijn. Inmiddels hebben we de quickscan gebruikt voor twee ontwikkelaars in de gemeente Zaanstad en bij de ontwikkeling van twee bedrijventerreinen in Woerden.”

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.