0 van 0 resultaten voor ""

Sweco helpt Echteld beter bereikbaar en verkeersveiliger te maken

Echteld wil goed en verkeersveilig bereikbaar zijn. Daarom kreeg Sweco in 2006 de opdracht het project ‘Zuidelijke aansluiting Echteld inclusief carpoolplaats en fietspaden Meersteeg en Voorstraat’ te realiseren. Nu alle gronden beschikbaar zijn zorgt het toegenomen verkeer ervoor dat de provincie in hetzelfde projectgebied maatregelen wil treffen. Daarnaast zijn er diverse wensen uit de omgeving gewijzigd. Daarom tekenden de provincie Gelderland, de gemeente Neder-Betuwe en Sweco een overeenkomst om het plan te actualiseren en de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen.

Om de bereikbaarheid van Echteld te verbeteren en ter verhoging van de verkeersveiligheid worden de komende jaren een aantal aanpassingen aan de wegen doorgevoerd. Sweco realiseert een verbindingsweg tussen de Voorstraat en de N323, vrijliggende fietspaden langs de Meersteeg en de Voorstraat en een aanpassing aan de carpoolplaats. Gelderland realiseert onder meer de verkeersregelinstallatie en de aanpassingen aan de kruising van de verbindingsweg, groot onderhoud op de N323 en extra rijstroken op de afritten van de A15. Hiermee wordt ook het bedrijvenpark Medel beter ontsloten en de doorstroming op de A15 en de N323 verbeterd.

Beter bereikbaar en veiliger
De geactualiseerde overeenkomst werd getekend door C. Bieze, gedeputeerde provincie Gelderland, en J.W. Keuken, wethouder gemeente Neder-Betuwe en Ferry Ham, afdelingshoofd infrastructuur bij Sweco. Volgens Ferry is met de ondertekening de eerste stap gezet in de realisatie van het project. “De komende twee jaar gaan we hard aan de slag op de wegen rond Echteld om de bereikbaarheid van Echteld te verbeteren en de verkeerssituatie veiliger te maken.”