0 van 0 resultaten voor ""

Sweco geeft inzicht in ESG-prestaties en -inspanningen

Vandaag rapporteren we voor de eerste keer over onze inspanningen en prestaties op het gebied van ESG (environment, social en governance) in Nederland. Sweco Nederland heeft het doel in 2035 volledig klimaatneutraal te zijn met haar eigen bedrijfsvoering en bovendien 100% circulair. Sinds 2016 is er aanzienlijke vooruitgang geboekt om die doelstellingen te realiseren. Sweco Group presenteert vandaag tevens haar Sustainability Report 2022.

 

Op het gebied van duurzaamheid zijn er drie strategische perspectieven waar we een directe of indirecte impact hebben. Om te beginnen voeren wij voor klanten projecten uit die duurzame ontwikkeling actief ondersteunen. Denk aan het ontwerpen van duurzame gebouwen, het gebruik van hernieuwbare energie, het verminderen van de klimaatimpact van steden en het bijdragen aan biodiversiteit. Ten tweede proberen wij altijd de duurzaamheidsprestaties van projecten verder te verbeteren, onder meer door het optimaliseren van ontwerp, materiaalkeuze en werkmethodes. Tot slot zetten wij zelf in op een optimaal duurzame bedrijfsvoering. – Richard Koops, sustainability officer bij Sweco Nederland

Op het gebied van duurzaamheid zijn er drie strategische perspectieven waar we een directe of indirecte impact hebben. Om te beginnen voeren wij voor klanten projecten uit die duurzame ontwikkeling actief ondersteunen. Denk aan het ontwerpen van duurzame gebouwen, het gebruik van hernieuwbare energie, het verminderen van de klimaatimpact van steden en het bijdragen aan biodiversiteit. Ten tweede proberen wij altijd de duurzaamheidsprestaties van projecten verder te verbeteren, onder meer door het optimaliseren van ontwerp, materiaalkeuze en werkmethodes. Tot slot zetten wij zelf in op een optimaal duurzame bedrijfsvoering. – Richard Koops, sustainability officer bij Sweco Nederland

Aanzienlijke CO2-reductie

Bij het meten van de CO2-uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering kijkt Sweco naar de volgende emissiestromen: gebruik van de privéauto voor woon-werkverkeer, gebruik van de privéauto voor ander zakelijk verkeer, gebruik van leaseauto’s, gebruik van het openbaar vervoer, vliegverkeer, gebruik van stadswarmte, gebruik van elektriciteit en het gebruik van gas. Sinds 2016 daalde de CO2-uitstoot per Sweco-medewerker met maar liefst 69%, van 5,30 ton per fte naar 1,66 ton per fte. Bijna 60% van het leasewagenpark is 100% elektrisch en 8 van de 11 Sweco-locaties heeft energielabel A.

We zijn trots op de grote stappen die we zetten om onze milieu-impact te verminderen. We liggen op koers om in 2035 klimaatneutraal en 100% circulair te zijn, maar moeten zorgvuldig blijven kijken naar wat er beter kan. Zo bepaalt mobiliteit het grootste deel van onze carbon footprint en kunnen wij de CO2-uitstoot van onze kantoren verder omlaag brengen. – Martin van der Heijden, CFO van Sweco Nederland:

Circulariteit

Binnen de eigen bedrijfsvoering gebruikt Sweco Nederland waar mogelijk circulaire producten en materialen. Denk aan koffiebekers en verpakkingsmateriaal, maar ook aan bureaubladen, akoestische schermen, lockerstations, plantenbakken, bureaustoelen en vergadermeubilair. Martin: “Naast de inkoop van een groot aantal circulair geproduceerde producten maken wij duurzame afspraken met leveranciers. Denk aan het gebruik van elektrisch aangedreven auto’s van hoveniers en het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. We halen onze doelstelling alleen als wij voortdurend kritisch blijven kijken naar verbetering en bovendien een scherpe blik houden op de keten.”

Ethiek, diversiteit en inclusie

Naast inspanningen op het gebied van duurzaamheid heeft Sweco Nederland een sterke focus op de overige aspecten van het ESG-spectrum. Martin: “Zo betekent ethiek voor ons veel meer dan compliant zijn met wet- en regelgeving. Een ethische opstelling binnen de eigen bedrijfsvoering, maar ook in het bedienen van klanten en in de omgang met partners en leveranciers weerspiegelt de waarden van Sweco. Het voorkomt bovendien specifieke risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van corruptie, en het heeft een positieve impact op de samenleving.”

Vrouwen en mannen hebben binnen Sweco gelijke kansen om te kwalificeren en werken als architect, ingenieur, technicus of een ander type specialist. Het doel is om in 2025 binnen Sweco Nederland 40% procent vrouwelijke medewerkers te hebben en minimaal 20% vrouwen in leidende posities. Op 1 januari 2022 was dat respectievelijk 25% en 18%. Het salarisbeleid van Sweco is gericht op het vermijden van verschillen voor identiek of gelijkwaardig werk. Dat wordt continu gecontroleerd en er worden passende maatregelen genomen wanneer salarisverschillen op basis van geslacht, leeftijd of etnische achtergrond worden vastgesteld. Martin: “De resultaten van onderzoek onder medewerkers in 2022 bevestigt onze focus op gelijkheid, diversiteit en inclusie. Zo kregen we een 4,5 op een schaal van 5 als reactie op de stelling ‘Iedereen in ons team heeft gelijke kansen’.”

Kerncijfers en feiten

  • 40% van de stroom gebruikt in de eigen bedrijfsvoering is groen
  • 45% van de stroom gebruikt in de eigen bedrijfsvoering is grijs
  • 15% van de stroom gebruikt in de eigen bedrijfsvoering is zelf opgewekt met zonnepanelen
  • 8 van de 11 Sweco-locaties in Nederland hebben energielabel A
  • Sinds 2016 daalde de CO2-uitstoot per Sweco-medewerker met 69%, van 5,30 ton per fte naar 1,66 ton per fte.
  • 58% van het leasewagenpark is 100% EV
  • 25% van de medewerkers bij Sweco Nederland is vrouw
  • Van alle medewerkers in leidende posities is 18% vrouw
  • Het salarisbeleid van Sweco is gericht op het vermijden van verschillen voor identiek of gelijkwaardig werk
  • 98% van de medewerkers van Sweco Nederland tekende in 2022 de code of conduct

Nick Renooij

Head of Press