0 van 0 resultaten voor ""

Sweco en waterschap Hunze en Aa’s werken aan unieke zeedijk: De Brede Groene Dijk

Samen met waterschap Hunze en Aa’s is Sweco in het kader van het Deltaplan Waterveiligheid bezig met een pilot voor de versterking van de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving waterschap Hunze en Aa’s €8,7 miljoen subsidie voor deze pilot. Het waterschap ontving de subsidie omdat de versterking van de Brede Groene Dijk op een innovatieve manier gebeurt. Sweco levert advies en ingenieursdiensten om dit unieke project te realiseren.

De Brede Groene Dijk is een van de vele nieuwe dijkconcepten die momenteel in Nederland worden gebouwd en ontwikkeld. “De komende decennia gaat een derde van alle belangrijke dijken op de schop om Nederland voldoende veilig tegen overstromingen te houden”, vertelt Richard Jorissen van het Deltaplan Waterveiligheid.

De dijkversterking biedt mogelijkheden om iets bij te dragen aan de omgeving. Dit vraagt dan wel om nieuwe, slimmere dijken, die bijvoorbeeld opgaan in het landschap of juist gebruik maken van de omgeving. Het ontwikkelen en vooral toepassen van dit soort innovaties zijn ook  vaak interessante exportproducten en daardoor blijven we als Nederlandse dijkwerkers de watermanagers van de wereld.

SWECO: VERKENNINGSFASE, PLANFASE EN REALISATIEFASE

Sweco is in alle fases van de pilot betrokken sinds de zomer van 2016. Yska de Leeuw, afdelingshoofd Water bij Sweco en projectmanager van deze pilot, illustreert het verloop: “Samen met het waterschap hebben we meegeholpen om de beschikking aan te vragen. Op dit moment zijn we betrokken bij de verkenningsfase, met daarop volgend de planfase en de realisatiefase. Zo regelen we onder andere de procedures en vergunningen, voeren we een nadere veiligheidsanalyse uit en maken we het ontwerp voor het depot, de Klutenpas en de dijk. Tot slot zijn we betrokken bij de uitvoering van dit ontwerp.” 

CIRCULAIRE OPLOSSING

De dijk langs de Dollard is weliswaar veilig genoeg, maar om aan de nieuwste veiligheidsnormen te voldoen moeten we in totaal 17 kilomer versterken. Daarvoor is heel veel klei nodig. Het gaat om 1,7 miljoen m3 klei; dat staat gelijk aan ongeveer 75.000 vrachtauto’s. Dit is natuurlijk verre van duurzaam. Daarom wordt de klei niet met vrachtauto’s van ver aangeleverd, maar uit het gebied zelf gehaald. Alleen dan is het mogelijk om de golfklappen die op de dijk slaan op te vangen, zonder dat de grasmat of de onderliggende kleilaag daaronder lijdt.

Het gaat om klei van slib uit de kwelders, uit polder Breebaart en uit de haven van Delfzijl. Dit slib wordt gerijpt tot klei in een Kleirijperij: een pilotproject van waterschap Hunze en Aa’s, Ecoshape, provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Deltaplan Waterveiligheid, Groningen Seaports en het Groninger Landschap. Deze aanpak is uniek, want op deze manier wordt het slib, wat normaliter gezien wordt als afval, getransformeerd tot een bouwmateriaal. Bij Sweco laten we afval dus geen afval worden.

De afbeelding bij dit nieuwsbericht en bijbehorend schetsontwerp zijn afkomstig van Bosch Slabbers landschapsarchitecten