0 van 0 resultaten voor ""

Sweco en Agrifirm Exlan ontwikkelen ZERO-stal

De veehouderij staat voor enkele grote uitdagingen, waaronder het tegengaan van overlast van geur, fijnstof, ammoniak en risico’s voor de volksgezondheid. Sweco en Agrifirm Exlan ontwikkelden de ZERO-stal, een stal zonder emissies, die energieneutraal is, reststromen hergebruikt en zorgt voor een optimaal stalklimaat. De ZERO-stal biedt een verantwoord toekomstperspectief voor de veehouderij en haar omgeving.

Deze ontwikkeling kwam mede tot stand dankzij de ondersteuning van de netwerkorganisatie Innovatie Agro & Natuur van het ministerie van Economische Zaken. Sweco en Agrifirm Exlan verkenden het afgelopen half jaar de technische en economische haalbaarheid van de ZERO-stal.

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE
De ZERO-stal kenmerkt zich door een bijzonder zeshoekig ontwerp met een centrale technische kern. Vanuit deze kern wordt het stalklimaat geregeld en worden alle emissies beheerst. De installaties in deze kern zuiveren onder andere alle in- en uitgaande lucht en zetten deze om in nuttige producten.

Jaap Drost, senior projectmanager Installatietechniek bij Sweco: “De stal is voorzien van een intelligent vacuüm mest-afvoersysteem, waarbij de afvoerfrequentie door middel van sensortechnologie is afgestemd op de mestproductie. Bij het hygiëniseren van de mest ontstaan methaan en ammoniak, die in een brandstofcel worden omgezet in warmte en elektriciteit. Ook komt water vrij. De installaties in de stal gebruiken de warmte, de elektriciteit en het water. Samen met thermische zonnepanelen en een warmte-koudeopslag maakt dit de stal energieneutraal.”

AANDACHT VOOR DIERENWELZIJN
In het stalontwerp is ook veel aandacht voor dierenwelzijn. Peter Schepers, senior adviseur Milieutechniek van Agrifirm Exlan vertelt: “Er zijn mogelijkheden om het natuurlijke gedrag te uiten. Een slim dakontwerp regelt een diffuse toetreding van daglicht in de dierenverblijven om het biologisch ritme van de dieren te bevorderen.”

Daarnaast zorgt een intelligent klimaatsysteem voor gezonde lucht voor dier en mens. De stal kent een duurzame esthetische constructie, waardoor het past in het landschap. Schepers: “Het is een uitgebalanceerd bouwtechnisch ontwerp geïntegreerd met innovatieve technologie.”

VERANTWOORDE ONTWIKKELING
Op termijn kan het ZERO-stalconcept antwoord geven op de milieutechnische en maatschappelijke voorwaarden die worden gesteld aan de veehouderij. Het zorgt voor een verantwoorde en toekomstbestendige ontwikkeling van de sector. De hogere investering wordt terugverdiend door betere technische resultaten en mogelijke extra opbrengsten door afzet in een ketenconcept.

De partijen willen nu samen met potentiele investeerders en andere partijen de volgende stap zetten naar de realisatie van een eerste ZERO-stal. De ervaringen met deze stal kunnen helpen bij het verder praktijkgeschikt maken van dit concept. De initiatiefnemers staan open voor nieuwe consortiumpartners die hier een bijdrage aan willen leveren.

CONTACT
Jaap Drost
 Senior projectmanager Duurzame Energie
T +31 88 811 40 20
E jaap.drost@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Landelijk gebied