0 van 0 resultaten voor ""

Sweco draagt bij aan schoner oppervlaktewater met ontwerp nieuwe afvalzuiveringsinstallatie Chemours

Sweco helpt chemiebedrijf Chemours bij het ontwerp van de nieuwe afvalzuiveringsinstallatie en het aanbestedingstraject voor de realisatie. De nieuwe zuivering brengt, net als de huidige huurinstallatie, het aandeel potentieel schadelijke stoffen richting de rioolwaterzuivering van Waterschap Hollandsche Delta terug met meer dan 99 procent. De totaalopdracht van Chemours heeft voor Sweco een waarde van ca. 1 miljoen euro.

De nieuwe afvalzuiveringsinstallatie vervangt de mobiele waterzuivering die het chemiebedrijf sinds een aantal jaar huurt om te allen tijde de waterkwaliteit te garanderen. Deze tijdelijke installatie zorgt voor vergaande zuivering van o.a. gefluorineerde stoffen in het afvalwater en zorgt daarmee dat Chemours kan blijven voldoen aan de steeds strenger worden wet- en regelgeving. De nieuwe “vaste” chemisch-fysische zuiveringsinstallatie heeft een grotere capaciteit, zal de bedrijfszekerheid verhogen en zorgt voor een duurzame oplossing. De installatie zal gemiddeld 60m3 (60.000 liter) per uur aan afvalwater zuiveren gedurende 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, met een maximale capaciteit van 120 m3 per uur.

Maatwerk
Het project kent de nodige technische en organisatorische uitdagingen. Het bijzondere productieproces in de fabriek zorgt voor een samenstelling van het afvalwater dat vraagt om specifieke kennis en ervaring met het zuiveren van het water

Projectleider Thijs van de Wouw: “Het ontwerp van de nieuwe afvalwaterinstallatie vergt veel maatwerk. We willen daarom zoveel mogelijk gebruik maken van de ervaringen die Chemours zelf heeft opgedaan met de huurinstallatie. Dat betekent dat we heel nauw met het team van Chemours samenwerken en zorgen dat we alle vergaarde kennis én wensen goed vertalen in de specificaties.”

Organisatorisch is het ook een uitdagend project, mede door het grote aantal stakeholders/betrokkenen en doordat de site in principe te allen tijde in productie moet blijven. De verdeling van de scope is complex en er worden verschillende specialistische partijen aangesteld voor de realisatie.

Thijs: “Alles moet perfect op elkaar aansluiten en onze rol in de engineerings-coördinatie bepaalt voor een behoorlijk deel of de bouw straks soepel gaat verlopen. We zijn trots dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan schoner oppervlaktewater in de regio en dat dit ook nog eens op een van de meest duurzame manieren wordt verkregen.”

De nieuwe zuiveringsinstallatie moet medio 2022 in bedrijf zijn. Tot die tijd blijft de tijdelijke installatie trouw haar werk doen.