0 van 0 resultaten voor ""

Sweco betreedt ladder voor socialer ondernemen

Sweco Nederland heeft afgelopen maand het certificaat voor socialer ondernemen (PSO) ontvangen. Dit keurmerk van TNO geeft inzicht in de mate waarin wij en andere organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen. Onze ambitie is om binnen twee jaar op de volgende trede te staan.

 

Diversiteit voorwaarts

Een plek zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Dat is wat we bij Sweco nastreven. Om dit te kunnen zijn wij altijd op zoek naar architecten, technisch professionals en adviseurs die verschillende achtergronden, denkwijzen en kijkrichtingen met zich mee brengen. En vinden we het belangrijk om ook talent met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek binnen ons bedrijf geven. Door met een open en zo breed mogelijke blik te werven bereiken we ook talent met bijvoorbeeld een Wajong-uitkering, een aandoening in het autisme spectrum of ex-statushouders.

Het behalen van deze PSO certificering laat zien dat we de goede stappen zetten en belangrijke vooruitgang boeken. We zien dat steeds meer teams bij Sweco openstaan voor het aannemen van talent met afstand tot de arbeidsmarkt en de bijbehorende investering die hiermee gepaard gaat. Het betreden van deze ladder is daarmee dan ook de beloning voor de gezamenlijke kracht die we hierop gezet hebben en successen die we boeken.
– Rik Jansen, coördinator SROI en teammanager gebiedsontwikkeling bij Sweco.

25

talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft Sweco Nederland op dit moment in dienst

25 %

wil Sweco Nederland het aantal indiensttredingen hierop ieder jaar laten groeien

60

lopende contracten van Sweco in Nederland hebben een SROI-verplichting

Nick Renooij

Media en PR