0 van 0 resultaten voor ""

Sweco aangesteld als engineer voor nieuwe zoetwaterfabriek

Sweco is aangesteld als engineer in het bouwteam dat in opdracht van Hoogheemraadschap Delfland een zoetwaterfabriek en een ozoninstallatie gaat bouwen. Beide projecten dragen bij aan een betere waterkwaliteit en een meer circulaire waterketen.

Hoogheemraadschap Delfland gaat een deel van het gezuiverde afvalwater (effluent) van afvalwaterzuiveringinstallatie (AWZI) De Groote Lucht in een zoetwaterfabriek extra schoonmaken, zodat het kan worden ingezet in het gebied als aanvulling op het oppervlaktewater. Op AWZI Nieuwe Waterweg wil Delfland het effluent extra schoonmaken om in te kunnen zetten als gietwater voor de glastuinbouw.

Omdat in deze projecten een vergelijkbare techniek wordt gebruikt, gaat Delfland in één bouwteam samen met marktpartijen werken aan het Integrale Ontwerp en de voorbereiding van de Zoetwaterfabriek en de Collectieve Zuivering. Het bouwteam bestaat uit Delfland, Sweco (Engineer), Mobilis (civiele bouwer), Croonwolter&dros (technisch dienstverlener, realisator), ABB (procesautomatisering), Xylem (specialist Ozon), en RWB (specialist zandfilter). Op 5 november tekenden deze partijen de overeenkomst.

Marianne Vermijs, divisiedirecteur Water & Energie: ‘Wij ontwerpen en ontwikkelen de vitale waterketen van de toekomst. Dit project past er perfect in: we bieden een innovatieve oplossing en dragen bij aan een circulaire waterketen met en voor de samenleving.’

Nard Klaassens, projectleider: ‘Dit is voor ons een droomopdracht! Een combinatie van techniek en mensen, dat is hoe wij het liefst werken. De samenwerking met de rest van het bouwteam is de sleutel tot succes en we zijn trots dat we daar deel van uitmaken. Gisteren hebben we met de ondertekening een prachtige start gemaakt, nu hebben we veel zin om aan de slag te gaan!’

Aad van Duijvenvoorde: ‘Dit zijn prestigieuze projecten, die extra schoon water voor natuur en glastuinbouw leveren, waar onder andere aanvullende medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen verwijderd worden. Ik ben trots op deze projecten, die bijdragen aan de vitale circulaire waterketen van de toekomst.’