0 van 0 resultaten voor ""

Sweco herijkt locatieprofielen voor evenementen in Eindhoven

Gemeente Eindhoven heeft Sweco ingeschakeld om vanaf september 2023 de locatieprofielen voor bestaande evenementenlocaties te herijken. In een locatieprofiel staat wat er kan en mag op een evenementenlocatie. Bijvoorbeeld hoeveel en welk type evenementen er mogen plaatsvinden, wat het geluidsniveau mag zijn, welke aandachtspunten er zijn rondom verkeer en ecologie en waar aansluitingspunten voor water en stroom zitten. Met de komst van een nieuw omgevingsplan wil de gemeente de inhoud van de (vernieuwde) locatieprofielen ook planologisch vastleggen.

Maatwerk

Naast de herijking van de bestaande locatieprofielen, gaan we voor nieuwe locaties (nader te bepalen) een volledig nieuw locatieprofiel opstellen. Elke locatie kent immers andere uitdagingen, behoeften en stakeholders en daarom is per locatie maatwerk nodig. We passen om die reden een algemeen toepasbare aanpak toe die tussentijds geëvalueerd kan worden zodat waar nodig de aanpak steeds aangescherpt en bijgesteld kan worden. Om de profielen te kunnen herijken en op te stellen, voeren we waar relevant onderzoeken uit op het gebied van ecologie, verkeer, externe veiligheid en geluid. Daarnaast doorlopen we een participatietraject, om de behoeften van omwonenden, evenementenorganisatoren en andere gebruikers van de locatie mee te nemen in de herziening. In deze opdracht werken we samen met adviesbureau De Regelaar, dat expert is op het gebied van evenementen.

 

We zijn erg blij dat we voor gemeente Eindhoven met deze uitdaging aan de slag mogen. Bij het opstellen van de locatieprofielen komen veel specialismen kijken. Sweco heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd binnen de evenementensector en kan de gevraagde disciplines goed en integraal inzetten. Met de Omgevingswet in aantocht zorgen we voor een juiste borging van het locatieprofiel in het omgevingsplan. – Susanne Brugman, adviseur winkelen en vrije tijd

Het herijken van de bestaande evenementenlocatieprofielen en het opstellen van nieuwe locatieprofielen is een complex proces, waarin de kennis en kunde vanuit vele disciplines en van verschillende belanghebbenden moeten worden gebundeld en uitgebalanceerd. Sweco staat een heldere, integrale en gestructureerde aanpak voor en beschikt over coördinerend vermogen, kennis van de (lokale) inhoud en een brede ervaring in de evenementensector. We kijken uit naar de samenwerking! – Joyce Bokhoven, coördinator Evenementen gemeente Eindhoven