0 van 0 resultaten voor ""

Persbericht: Sweco adviseert bromfietsstatus speed pedelecs terug te draaien

De speed pedelec, de fiets met elektrische trapondersteuning die tot 45 km/u kan, wordt steeds populairder. Minister Schultz van Haegen besloot in mei vorig jaar dat de speed pedelec vanaf 2017 officieel de status van bromfiets krijgt. Deze beslissing heeft grote gevolgen voor de gebruiker. Sweco vroeg zich af of deze beslissing terecht is richting gebruikers en deed onderzoek.

Als de speed pedelec de status bromfiets krijgt, betekent dit dat de gebruiker een brommerhelm dient te dragen en binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet gaan rijden. Deze spelregels dreigen tot een aanzienlijke ontmoediging van aanschaf en gebruik van de speed pedelec te leiden.

Discussie opgelaaid
Na de beslissing van de minister is de discussie over dit type fiets opgelaaid. Vanwege de snelheid maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. De hoge snelheid zorgt er echter ook voor dat de speed pedelec op langere afstanden kan concurreren met de auto en het openbaar vervoer. Het voertuig is daarmee milieuvriendelijk en het vergroot de bereikbaarheid.

Onderzoek Sweco
Om een idee te krijgen bij de gebruikers, hun motieven en hun gedrag voerden Martijn van de Lindeloof, expert Mobiliteit & Gedrag bij Sweco en onderzoeker Ruben de Bruijne een onderzoek uit. De onderzoekers hebben de gebruikers van de speed pedelec nadrukkelijk betrokken bij het onderzoek. Zij enquêteerden een grote groep en volgden van een deel van de groep het dagelijkse reis- en rijgedrag met behulp van GPS.

Het onderzoek leidde tot interessante bevindingen:

  • Speed pedelec-gebruikers zitten cognitief, door hun leeftijdsprofiel en door hun beweegredenen in de meest veilige doelgroep van alle verkeersdeelnemers.
  • Speed pedelec-gebruikers mijden nu al de bebouwde kom. Door wachten bij onder andere kruisingen en verkeerslichten is de gemiddelde snelheid van de speed pedelec binnen de bebouwde kom zo laag dat deze nauwelijks meerwaarde heeft boven een normale e-bike.
  • De maximale snelheid van 45 km/u wordt vrijwel nooit gereden (gemiddeld 35 km/u en binnen de bebouwde kom is de snelheid nog lager).  Tweederde van de gebruikers reisden tot zij een speed pedelec kochten, met de auto naar hun werk. Daarmee kan de speed pedelec structureel bijdragen aan het terugdringen van autogebruik en files. 
  • Gebruikers vinden de nieuwe regelgeving veel te ver gaan, maar zijn best bereid tot concessies (bijvoorbeeld een verplichte fietshelm in plaats van een brommerhelm).

Aanbevelingen
De bevindingen laten zien dat de juridische ingrepen geen recht doen aan motieven, routekeuze en rijgedrag van de huidige speed pedelec-gebruikers. Sweco concludeert dat de speed pedelec-gebruiker meer verdient dan op één hoop geveegd te worden met bromfietsers en beveelt onder andere aan om speed pedelecs binnen de bebouwde kom op het fietspad toe te blijven staan en om de brommerhelmplicht te schrappen en te vervangen door een fietshelmplicht.

Het behouden van de speed pedelec op het fietspad is niet zonder risico’s. De herkenbaarheid van speed pedelecs en hun snelheid door andere weggebruikers is nog beperkt. Investeren in extra bewustwording en monitoring is gewenst om te zorgen dat speed pedelec-gebruikers tijdig worden waargenomen door ander verkeer.

CONTACT
Jasper Groebe
Teammanager
T 088 811 52 62
E jasper.groebe@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Mobiliteit