0 van 0 resultaten voor ""

Merwededijk Werkendam is weer veilig

Op maandag 7 december vierde Waterschap Rivierenland samen met betrokkenen en omwonenden dat de werkzaamheden voor de dijkverbetering bijna afgerond zijn, dat de dijk weer veilig is en dat het projectsucces definitief kan worden gedeeld. Sweco toetste en optimaliseerde namens het waterschap de ontwerpen, coördineerde de aanbesteding en verzorgde de uitvoeringsbegeleiding.

Afgelopen jaren is hard gewerkt aan dijkverbetering Merwededijk. De dijkverbetering was een intensief traject voor alle betrokken partijen en had een enorme impact op de leefsituatie van de bewoners. Op alle voorkomende zaken is daarom sterk omgevingsgericht geacteerd.

Bijzondere onthulling
Na toespraken van wethouder Machiel den Gelder van de gemeente Werkendam en heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland vond onder leiding van een gespreksleider een vraaggesprek plaats met kinderen die aan de Sleeuwijksedijk wonen. De symbolische opleveringshandeling betrof een bijzondere onthulling: één van de bankjes die op de dijk komen te staan en een informatiezuil.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Dijkverbetering Merwededijk Werkendam maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en betreft een traject van circa 500 meter dijk in Werkendam. Aan de rivierzijde van de bestaande dijk is een nieuwe dijk aangelegd en over een deel van het traject is een (combi)damwand aangebracht. De doorgaande weg ligt nu op de nieuwe dijk. De ‘oude’ dijk dient nu als steunberm.

Daarnaast is er een ventweg van gemaakt zodat de woningen langs de dijk bereikbaar blijven. Het grondlichaam voor de nieuwe dijk is in 2014 aangelegd en werkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen van de (combi)damwanden en het inrichten van de dijk vonden afgelopen jaar plaats.

Aannemerscombinatie Martens en Van Oord – De Klerk Waterbouw voerde in opdracht van Waterschap Rivierenland het project uit.

CONTACT
Erwin Korporaal
Projectleider
T 06 51 21 92 25
E erwin.korporaal@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Waterveiligheid