0 van 0 resultaten voor ""

Langdurige samenwerking Sweco en Gasunie

Sweco en Gasunie gaan de komende tien jaar aan de slag met één van de grootste uitdagingen van de energietransitie: het aanleggen van de infrastructuur voor duurzame gassen. Sweco gaat onder meer aan de slag met het faciliteren van de grotere vraag naar transportmogelijkheden voor waterstof, CO2, groengas en warmte. Ook is er binnen het contract ruimte voor innovatieve projecten rond de energietransitie.

Naast Sweco gaan vijf andere partijen een langdurige samenwerking met Gasunie aan: Bilfinger Tebodin, Fugro, REARC Energy, WSP+Witteveen&Bos en Antea Group. Voor Gasunie is hiermee een investering gemoeid van ongeveer 280 miljoen euro over een periode van 10 jaar.

Eugene Grüter, CEO Sweco Nederland: “Sweco is de enige partij die in álle percelen die Gasunie heeft aanbesteed is geselecteerd. Het laat zien hoe compleet en veelzijdig onze dienstverlening is en dat we Gasunie over de hele linie als partner kunnen helpen. Als het gaat om een duurzame gasinfrastructuur is er een enorme capaciteitsbehoefte. Met dit tienjarig contract helpen wij Gasunie aan die capaciteit. Ik ben daar trots op.”

Centrum van de energietransitie
Met dit contract verzekert Sweco zich voor de komende tien jaar van een plek in het centrum van de energietransitie. Zo kan het architecten- en ingenieursadviesbureau de komende jaren een substantiële bijdrage blijven leveren aan de energietransitie, zowel in innovatieve ontwikkelingen als advies en engineering van het duurzame gastransportsysteem. Daar horen, samen met Fugro, ook omgevingsmanagement en conditionerende onderzoeken voor vergunningverlening bij.

Janneke Hermes, waarnemend CEO van Gasunie: “De energietransitie vraagt om een intensieve samenwerking. Daarom kiezen we nu voor langjarige strategische contracten met vaste partners waar het belang van samenwerking centraal staat.”

De verwachting is dat de ontwikkeling die Gasunie nu doormaakt de komende jaren navolging krijgt in andere landen in Noordwest Europa. Andere Sweco-landen zullen daarom mogelijk ook hetzelfde pad gaan volgen. Nu al wordt de expertise van Sweco-collega’s in andere landen ingezet, zodat later andere delen van de Europese markt beter kunnen worden bediend.

Nick Renooij

Head of Press