0 van 0 resultaten voor ""

Groen licht voor omvangrijk onderzoek naar nature-based oplossingen

Het Kabinet maakte vrijdag bekend 110 miljoen euro te investeren in NL2120, waarvan 40 miljoen voorwaardelijk. In dit kennisprogramma werken overheden, natuurorganisaties, ingenieursbureaus, baggerbedrijven en kennis- en beroepsinstellingen samen aan nature-based oplossingen voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en wonen. NL2120, dat wordt gefinancierd via het Nationaal Groeifonds, is één van de meest omvangrijke samenwerkingsverbanden ter wereld op het gebied van nature-based oplossingen. Sweco is één van de partners in het consortium NL2120.

Natuur voorop

Nederland is kampioen maakbaarheid. Het landschap is voorzien van kustbescherming van staal en beton en het waterpeil is verlaagd om land bruikbaar te maken. Maar technische oplossingen hebben een grens. Alex Hekman, business director water bij Sweco en voorzitter van het consortium NL2120: “Het programma ontwikkelt oplossingen om in onze ruimtelijke inrichting beter aan te sluiten bij de natuurlijke kenmerken van het water- en bodemsysteem, waardoor Nederland beter bestand is tegen de effecten van klimaatverandering en de biodiversiteit beter behouden blijft.”

Bijdrage aan de economie

“Wij gaan de kennis en inzichten van dit programma niet alleen in eigen land toepassen, maar ook exporteren, waarmee we wereldwijd koploper nature-based oplossingen willen worden. Naast een klimaatbestendige inrichting van Nederland vergroot het kennisprogramma daarmee ook het verdienvermogen van Nederland. Uitdagingen van deltasteden en bodemdalingsgebieden zijn immers wereldwijd. Het programma heeft een looptijd van 10 jaar en gaat naar verwachting een cumulatieve groei van het Nederlandse BBP van 1 miljard euro opleveren”, vervolgt Alex.

Nick Renooij

Head of Press