0 van 0 resultaten voor ""

Europees onderzoek: Zon op dak kan in de toekomst redder in nood zijn bij stroomuitval in Nederland

Tijdens een grote stroomstoring je zonnepanelen blijven gebruiken om een lamp aan te zetten of je mobiele telefoon op te laden. Nu kan dat meestal niet, maar in de toekomst misschien wel, zeker in Nederland. Dat blijkt uit een studie van Sweco over de veerkracht van elektriciteitssystemen in Europa. Uit de studie, die vandaag is gepubliceerd, blijkt dat zonnepanelen in de toekomst een grote rol kunnen spelen om de gevolgen van een grote stroomstoring te verzachten.

Noodstroomvoorzieningen met een lage capaciteit kunnen tijdens stroomuitval vitale functies zoals mobiele communicatie tussen burgers en autoriteiten, toegang tot water of het opladen van basisapparaten mogelijk maken. Uit ons onderzoek blijkt dat zonnepanelen een veelbelovende oplossing kunnen zijn voor het leveren van die noodstroom.

Met steeds extremere weersomstandigheden en bedreigingen van buitenaf is het belangrijk dat Nederland een robuust energiesysteem heeft. We moeten kijken naar strategieën om de stroomvoorziening te waarborgen, zowel voor communicatiedoeleinden als voor andere basisbehoeften. – Bert van Renselaar, business director energietransitie bij Sweco

Op dit moment produceren zonnepanelen op je dak thuis geen elektriciteit tijdens een stroomstoring. Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt dit niet toegestaan op ons netwerk. Met een speciale omvormer, ontworpen om kleinere belastingen aan te sluiten, kun je essentiële apparaten tijdens stroomuitval overdag blijven gebruiken. Daarnaast zijn er hybride omvormers die ook met batterijen kunnen werken. Die zou je voor de nacht kunnen gebruiken, maar dit is wel aanzienlijk duurder.

In alle landen die geanalyseerd zijn wordt het aandeel zonnestroom steeds groter door de energietransitie, dalende prijzen van zonnepanelen, meer subsidies en betere regelgeving. Duitsland is de leider in geïnstalleerd zonnevermogen, terwijl Nederland het hoogste vermogen per hoofd van de bevolking heeft. Noord-Europese landen, met name Noorwegen, blijven achter op het gebied van adoptie van zonne-energie.

“Door het stimuleren van hybride omvormers in combinatie met thuisbatterijen (of die in elektrische auto’s) kan Nederland het energiesysteem veerkrachtiger maken tegen relatief lage kosten, zelfs onder uitdagende omstandigheden. We moeten de voorsprong die we nu hebben benutten. Door het afbouwen van de salderingsregeling wordt het window of opportunity straks kleiner”, zegt Bert.

In de studie is ook bekeken wat zonne-energie kan betekenen in het beschermen van kritieke infrastructuur, zoals waterbeheer en mobiele communicatie. Bijvoorbeeld door ze in buurt van grote zonne-energiecentrales te plaatsen.

Met het afbouwen van de salderingsregeling in Nederland wordt het voor veel huishoudens en bedrijven interessant om elektriciteit achter de meter op te slaan. Wanneer dit wordt gecombineerd met hybride omvormers biedt dit een mooie kans waar nu op ingezet moet worden. Sowieso een optie die iedereen zou moeten overwegen die nu voor de keuze staat om zonnepanelen aan te schaffen.

Over de studie

Sweco heeft de mogelijke flexibiliteit van het elektriciteitsnetwerk geanalyseerd in negen Europese landen voor de komende vijf jaar door de toekomstige ontwikkeling van zonne-energie te onderzoeken, evenals de kosten en mogelijke belastingen van noodstroomoplossingen tijdens stroomuitval. Landen die in de studie zijn opgenomen: België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.