0 van 0 resultaten voor ""

Drive om overstromingsrisico’s te verminderen: uitkomsten STAR-FLOOD-conferentie 4 en 5 februari

Twee dagen lang waren er in Brussel goede gesprekken, discussies en presentaties over overstromingsrisico’s. 150 deelnemers spraken over de uitkomsten van het 4 jaar durende STAR-FLOOD-onderzoeksprogramma en over hun dagelijkse werk en hun toekomstplannen.

Op de conferentie werd duidelijk dat er voor wat betreft de aanpak van overstromingsrisico’s grote  verschillen zijn tussen landen en tussen personen, maar ook dat iedereen de drive deelt om de risico’s te verminderen. En dat het succesvol terugdringen van deze risico’s naast technische uitdagingen ook veel beleidsmatige, juridische en organisatorische uitdagingen met zich mee brengt.

Lokale omstandigheden bepalend
Lokale omstandigheden bepalen vaak de omgang met overstromingsrisico’s. Dat bleek uit de presentaties over steden als Dordrecht, Nice, Wroclaw en Geraardsbergen. De steden kiezen voor een aanpak die onder andere kijkt naar de ruimtelijke ontwikkeling, natuur, snelheid en stijghoogte van een overstroming, evacuatieroutes en andere risico’s zoals bosbranden en zware regenval.

Aanpak op maat
Om een op maat gemaakte aanpak te ontwikkelen en uit te voeren is coördinatie en samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen: er moet een gedeeld beeld zijn van doelen en maatregelen. Ook dient er landelijk en op Europees niveau een wettelijk kader zijn waarbinnen de partijen kunnen doen wat ze moeten doen. Uit het STAR-FLOOD-onderzoek en de praktijkcases bleek dat er nog veel te verbeteren is. Daarbij is het goed om naar andere landen te kijken en uit te vinden wat wel en niet goed werkt.

Verbinding theorie en praktijk
Sweco is binnen STAR-FLOOD de partner die zorgt voor de verbinding tussen onderzoeksinstellingen en de praktijk. Dit doen we onder andere met deze conferentie en een nog uit te geven praktijkhandboek. In dit handboek maken we de aanbevelingen uit het onderzoek en inspirerende praktijkvoorbeelden toegankelijk voor beleidsmakers en andere stakeholders die zich met overstromingsrisico’s bezighouden. In maart is de eindversie gereed (ook in het Nederlands).

CONTACT
Tom Raadgever
Adviseur Kust & Rivieren
T 06 10 34 15 07
E tom.raadgever@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Waterveiligheid