0 van 0 resultaten voor ""

Definitieve gunning Zuidasdok aan combinatie Fluor, Heijmans, HOCHTIEF

De opdracht voor het ontwerp en de realisatie van Zuidasdok is definitief gegund aan ZuidPlus, de combinatie van Fluor, Heijmans en HOCHTIEF. Het project omvat de verbreding en het ondergronds brengen van de A10 Zuid in Amsterdam en de uitbreiding en modernisering van het station Amsterdam Zuid. De opdracht werd op 19 januari 2017 al voorlopig gegund aan de combinatie.

GEZAMENLIJK PROJECT
De A10 Zuid is één van de drukste snelwegen van Nederland. Op de snelweg en bij de afritten S108 en S109 loopt het nu vaak vast tijdens de spits en op de perrons van het station is het nu al erg druk. De snelweg krijgt in totaal acht rijstroken voor doorgaand verkeer en vier stroken voor bestemmingsverkeer. De weg komt ter hoogte van het huidige station onder de grond te liggen. De ondertunneling van de A10 bij de Zuidas geeft het verouderde station Amsterdam Zuid de ruimte om uit te groeien tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. Bovendien worden de twee helften van de wijk aaneen gehecht waardoor er één woon-, werk- en winkelgebied kan ontstaan. Door de verwevenheid van het stedelijk wegennet, de A10 en station Amsterdam Zuid is Zuidasdok een gezamenlijk bouwproject van Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, ProRail de provincie Noord Holland en de Vervoerregio Amsterdam.

Minister van Infrastructuur en Milieu mevrouw drs. M. Schultz van Haegen: “Met het project Zuidasdok geven we een forse impuls aan de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De Zuidas kan zich verder ontwikkelen tot toplocatie voor internationale bedrijven, winkels en nieuwe woningen.”

Zuidasdok

OOG VOOR DE OMGEVING
Zuidasdok wordt gerealiseerd in het hart van de bedrijvige Zuidas waar wonen, werken en zakendoen op een klein oppervlak samengaan. In de aanbesteding was een uitvraag gedaan om maximaal oog voor de omgeving te houden. Op basis van een referentieontwerp en een uitgebreid pakket van eisen, onder meer voor het beperken van omgevingshinder, is een beroep gedaan op de creativiteit van de markt. ZuidPlus slaagde erin om creatieve oplossingen aan te dragen om deze hinder zo veel  mogelijk te beperken/minimaliseren. Zo wordt de hoeveelheid bouwverkeer beperkt door de aan- en afvoer van mensen en materiaal waar mogelijk slim te combineren. Door de aanleg van een tweetal bouwwegen die direct aansluiten op de A10 blijft het bouwverkeer bovendien grotendeels weg uit de stad. De bouw van de tunnels voor de A10 gebeurt volgens de wanden/dak-methode, waardoor een groot deel van het werk onderdaks – en dus veel stiller voor de omgeving – kan plaatsvinden.

Zuidasdok

PLANNING
Vanaf 2019 start de bouw. De komende periode staat in het teken van voorbereidende werkzaamheden en het verder uitwerken van de aanbieding tot voorontwerp met nadere detaillering van de aanpak en de planning. Zuidasdok is gereed in 2028. De aanbesteding omvat een contractwaarde van 990 miljoen euro en is hiermee één van de grootste infrastructuurprojecten in Nederland van dit moment. Het project wordt gefinancierd door het Rijk, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland met een extra bijdrage van NS. Rijkswaterstaat treedt op als aanbestedende dienst.

BETROKKENHEID SWECO
Sweco is betrokken bij dit project en zal zich richten op onder andere omgevingsmanagement, tunnelontwerp, wegen- en kunstwerkenontwerp, mobiliteitsvraagstukken en spoorontwerp (trein, metro en tram). Sweco richt zich op de (ontwerp)technische advisering over de volle breedte van het project. We adviseren bijvoorbeeld over het uitdenken van complexe vervoerstromen, het slim inzetten van systems engineering en project- en contractmanagement.

MEER INFORMATIE
Mobiliteit en infrastructuur