0 van 0 resultaten voor ""

Combinatie Sweco-Svašek werkt aan dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

Om ervoor te zorgen dat we in Nederland de gevolgen van klimaatverandering het hoofd kunnen bieden, worden onze dijken en duinen getoetst op veiligheid. Zo ook de dijk en duinen van Schiermonnikoog. Uit onderzoek blijkt dat zowel de zeedijk, als een deel van het duintracé, toe zijn aan versterking. Om ook in de toekomst droge voeten te houden. In opdracht van Wetterskip Fryslân gaat Sweco samen met Svašek Hydraulics de verkenningsfase ondersteunen.  

Een Schier perspectief

De combinatie Sweco-Svašek geeft vorm aan de verkenningsfase van dit unieke project. Vanuit de thema’s techniek en omgeving gaat deze combinatie in nauwe samenwerking met Wetterskip Fryslân, gebiedspartners en stakeholders, varianten en een uiteindelijk voorkeursalternatief schetsen. Passend binnen de aanpak van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de nieuwe Omgevingswet en de duurzaamheidseisen van Wetterskip Fryslân.

Dit project is uniek omwille van verschillende facetten. Zo werken we aan én op een eiland waarbij er een sterke verbinding is met de omgeving: alles hangt met elkaar samen. Het project bevindt zich daarnaast in, en rondom een Natura 2000-gebied. Slimme technische oplossingen zijn vanwege deze unieke omstandigheden noodzakelijk. Voor het slagen van dit project is een nauwe samenwerking met de omgeving en omgevingsmanagement daardoor minstens zo belangrijk.

Werk met werk maken

Naast de voorgenomen dijk- en duinversterking zijn er verschillende andere opgaven en initiatieven op Schiermonnikoog. Denk aan opgaven voor de verduurzaming van de landbouw, ontwikkeling van de kwelders en drinkwaterwinning/verdroging in de duinen. Sweco-Svašek helpt in de verkenning mee om slimme en efficiënte oplossingen ter tafel te brengen die de overlast beperken, werk met werk creëren en daarmee kostenbesparend zijn.

Alles wat we tot nu toe geleerd hebben komt in dit project samen. Dit maakt het leuk en ook spannend. Want wanneer je nieuwe technieken toepast kun je niet terugvallen op jarenlange bewezen resultaten. Het is een creatief proces, op alle vlakken.

– Yska de Leeuw, afdelingshoofd water en tevens projectmanager

Sweco is al jaren nauw betrokken bij het demonstratieproject De Brede Groene Dijk. Hier werken we aan een duurzame groene dijk met materiaal dat ter plaatse aanwezig is. Dit deels in en nabij Natura2000-gebied. Samen, en met de schouders eronder, gaan we ook deze uitdaging aan om ook Schiermonnikoog te helpen duurzaam toekomstbestendig te maken.

Van concretisering naar verkenning

Op dit moment bevindt de combinatie Sweco-Svašek zich in de concretiseringsfase. En worden onze ingediende plannen naast het plan van Wetterskip Fryslân gehouden om samen te komen tot een definitief plan. Volgens planning starten in augustus dit jaar de werkzaamheden voor de verkenning.

Maartje Meijer

Directeur communicatie

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.