0 van 0 resultaten voor ""

Column: Heeft u uw energiesinterklaascadeau al bij de overheid afgeleverd?

Nederland is door de Europese Unie al twee keer in gebreke gesteld omdat ze haar energiedoelstellingen niet haalde. Een concrete verbeterstap is nu gezet door de invoering van de Europese Efficiency Directive (EED) in juli dit jaar. De EED houdt in dat op 5 december 2015 grotere organisaties een energieaudit moeten hebben laten uitvoeren. Als u zelf aan het stuur wilt blijven in plaats van deze audits te ondergaan, dan is dit hét moment om te starten met energiemanagement in uw organisatie.

Door Loek van Bakkum

De vaststelling van de EED in Nederland betekent in grote lijnen dat organisaties met meer dan 250 medewerkers, met een jaaromzet groter dan 50 miljoen euro of met een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro verplicht energieaudits moeten laten uit voeren. Om de vaart erin te houden dienen deze audits vóór 5 december 2015 te zijn gerapporteerd aan het bevoegd gezag.

ZELF AAN HET STUUR
Er bestaan 3 opties waarbij deze energieaudits niet gevraagd worden, namelijk wanneer uw organisatie:

  • een energiemanagementsysteem ISO 50001 heeft geïmplementeerd, of dit implementatietraject heeft gepland;
  • deelneemt aan de meerjarenafspraken (MJA3) of de Meerjarenafspraak Energie-Efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) ;
  • sinds 2011 door de omgevingsdiensten is gevraagd om deze energieaudits te laten doen.

Organisaties dienen op deze wijze verantwoording te nemen voor hun energiegebruik, of ze dat nu wel of niet willen. Niets doen is geen optie meer, dus wat houdt u tegen om bijvoorbeeld het energiemanagementsysteem ISO 50001 te implementeren en zo zelf aan het stuur te blijven? U hoeft dan geen verplichte energieaudits uit te laten voeren.

ENERGIE MANAGEN IS ENERGIE BESPAREN
Het is een misvatting dat een energiemanagementsysteem per definitie geld kost. Een energiemanagementsysteem omvat ondermeer het managen van energie. Dat is erop gericht om met de juiste ingrepen aanzienlijk te besparen op het energieverbruik en dus op de energiekosten. De eerste stap hierin is energieoptimalisatie. Die houdt in dat voordat er wordt geïnvesteerd, eerst wordt gekeken of de huidige installaties niet optimaler kunnen functioneren. Hoe vaak het niet voorkomt dat de verwarming of verlichting in een gebouw aan is terwijl er niemand gebruik van maakt, dat zal u verbazen.

WIN-WIN SITUATIE
De kosten van energiemanagement vallen vaak weg tegen de besparingen. Gezien deze win-winsituatie daag ik ondernemingen en instellingen uit om deze kans te pakken om maatschappelijk verantwoord om te gaan met het eigen energiegebruik en te starten met energiemanagement.

OVER LOEK VAN BAKKUM
Loek heeft ruim 10 jaar ervaring als adviseur Energie en is een van dé vakspecialisten op het gebied van energiemanagement. Hij benadert energie pragmatisch en is van mening dat goed energiebeheer de sleutel is tot daadwerkelijke verduurzaming, omdat hierin ook de gedragscomponent meegenomen wordt.

CONTACT
Loek van Bakkum
Adviseur Energie
T +31 88 811 46 41
E loek.vanbakkum@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Energie

// (function (w,i,d,g,e,t,s) {w[d] = w[d]