0 van 0 resultaten voor ""

Betere waterkwaliteit voor Lake Victoria, Afrika

Lake Victoria is het grootste meer van Afrika. Het is de bron van de Witte Nijl, vervult een belangrijke functie in de regio en grenst aan 5 Afrikaanse landen. Maar de waterkwaliteit van het meer verslechtert zienderogen. Sweco ondersteunt de Lake Victoria Basin Committee bij het ontwikkelen van een strategie om deze verslechtering aan te pakken.

Veel mensen en bedrijven rond het meer zijn afhankelijk van een goede waterkwaliteit voor onder andere drinkwater, visserij en aquacultuur. Maar de verstedelijking neemt snel toe, waardoor steeds meer afvalwater van huishoudens en industrie ongezuiverd wordt geloosd. Ook de uitspoeling uit de landbouw en erosie verslechteren de waterkwaliteit.

Internationale afstemming
Vijf landen, Kenia, Oeganda, Tanzania, Rwanda en Burundi, liggen allemaal in het stroomgebied van het meer. Dat betekent dat het watermanagement voor Lake Victoria een complexe aangelegenheid is die vraagt om internationale afstemming. Sweco helpt de Lake Victoria Basin Committee daarom om haar rol in grensoverschrijdend watermanagement te versterken.

Concrete resultaten
Tegelijk wordt gewerkt aan concrete resultaten. Vier projecten op het gebied van waterzuivering moeten ervoor zorgen dat de waterkwaliteit direct verbetert. Daarnaast geeft Sweco ondersteuning bij de ontwikkeling van een decision support tool die ervoor dat het mogelijk is om objectieve keuzes te maken welke projecten de komende jaren prioriteit krijgen. De tool is gebaseerd op waterkwaliteitsmodellen en bevat een database met hydrologische informatie van het gebied.

Prachtige uitdaging
Ad Sannen, projectleider namens Sweco, vindt het een prachtige uitdaging om de Lake Victoria Basin Committee in haar aanpak te ondersteunen. “We zijn blij dat we met dit project mogen bijdragen aan het behoud van dit schitterende meer en aan de verbetering van de levensomstandigheden van alle mensen die afhankelijk zijn van schoon water.”

In dit project werkt Sweco samen met Ecorys en Wageningen Universiteit. Het project wordt gefinancierd door de Duitse bank KfW.

CONTACT
Alex Hekman
Programmamanager Deltaplanning
T 06 22 79 24 39
E alex.hekman@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Waterkwaliteit en ecohydrologie