0 van 0 resultaten voor ""

Betere waterkwaliteit in Markermeer door luwtemaatregelen Hoornse Hop

De ecologie in het Markermeer is decennialang verslechterd en Nederland is Europees verplicht er alles aan te doen om dit te verbeteren. Sweco gaat in opdracht van Rijkswaterstaat het ontwerp maken voor de luwtemaatregelen rond het Hoornse Hop bij Hoorn in het Markermeer. Het Hoornse Hop is een inham van het Markermeer.

Het aanleggen van golfluwe zones (de zogenaamde ‘luwtemaatregel’) is een belangrijke stap naar de verbetering van de waterkwaliteit in het Markermeer. De zones moeten zorgen voor helder water door het slib te laten bezinken, natuurlijke land-waterovergangen door het aanleggen van verondiepingen en verhoging van de natuurwaarden zoals biodiversiteit en soortenrijkdom van flora en fauna. Bovendien zullen de maatregelen een bijdrage leveren aan de verbetering van de watergebonden recreatie en aan de economische ontwikkeling in de regio.

Werkzaamheden Sweco
We maken het ontwerp, stellen een m.e.r. op en bereiden de vergunningverlening voor. Ook doen we onderzoeken voor de voorbereiding van de realisatie, zoals ecologisch onderzoek. Het project bestaat uit de aanleg van een aantal dammen en verondiept gebied.

CONTACT
Henk Otte
Projectmanager
T 06 51 42 53 16
E henk.otte@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Waterbouw
Waterkwaliteit en ecohydrologie