0 van 0 resultaten voor ""

Waterkwaliteit in nieuw perspectief

Wij beseffen de waarde van het water eerst wanneer de bron is opgedroogd. – Thomas Fuller (1608-1661)

Water komt in Nederland nog steeds schoon uit de kraan. Ook nu, hoog zomer. Maar schijn bedriegt, want droogte en vervuilende stoffen bedreigen de waterkwaliteit. De resultaten van het jaarrapport ‘De staat van ons water’ laten zien dat een nieuwe crisis nabij is als we niets doen. Terwijl we vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) per 2027 schoon en gezond water overal in Europa beschikbaar willen hebben. Tijd voor actie. Waterkwaliteit moet, net als waterbeschikbaarheid, hoger op de politieke agenda komen te staan.

Aad van Duijvevoorden, Afdelingshoofd Watertechnologie

Een complex probleem speelt ons parten

De waterkwaliteit haalt het niet bij de doelen die we hebben afgesproken, zo laat het laatste rapport ‘De staat van ons water’ zien. Nederland is het afvoerputje van Europa. Alle industrieën hebben hun stoffen al geloosd voordat het rivierwater bij de Nederlandse grens is aangekomen. De concentratie zeer zorgwekkende stoffen is in ons land uitermate hoog. Veel aandacht is er voor bronbestrijding, dat is goed, maar ons probleem reikt verder. Extreme droogte daagt het systeem uit. En juist dit leidt ertoe dat watervervuiling steeds moeilijker te tackelen is.

De laatste 100 jaar is ons klimaat behoorlijk veranderd. We zijn vergaand geïndustrialiseerd, de consumentbesparingseffecten zijn uitgewerkt en de vraag naar water neemt alleen maar toe. Industrie, landbouw en consument hebben juist nu, in het heetst van het jaar, behoefte aan steeds meer water. En als deze groei doorzet verbruiken we in 2040 maar liefst 30% meer water dan vandaag de dag. Terwijl de kwaliteit van dat schaarse water steeds matiger wordt. Ons hele systeem is traditioneel gericht om te beschermen en overtollig water zo snel mogelijk af te voeren. Vanuit de lucht is dit principe goed zichtbaar en zie je een dambord van rechte sloten en kanalen.

Water recycling en zuivering als vorm van gezonde en veilige industrie

Om te voorkomen dat droogte onze productie in gevaar brengt en dat we door de KRW in 2027 in een nieuwe ‘water-gate’ belanden, moet waterkwaliteit meer prioriteit krijgen. Een oplossing, ingegeven door echt anders denken en doen, is noodzakelijk. Een watertransitie is nodig die bestaat uit een verandering in het beheersysteem van zoetwater en waar de nadruk ligt op hergebruik en verduurzaming. Denk aan vergaande zuivering met (geavanceerde) technologieën, zoals membranen, oxidatie en korrelslibsystemen. Een radicale omslag, hoe breng je dat in praktijk?

1. Lokale en circulaire systemen

Laten we als eerste meer circulair kijken naar ons watersysteem. Er is één voorraad en dat is het. Het probleem is immers veel groter dan de capaciteit alleen. We zullen inventief moeten zijn. Houd water bijvoorbeeld lokaal. Mooi voorbeeld is Coroos, de conservenfabrikant. Zij werken in Kapelle (Zeeland) intensief samen met omliggende kwekers, gemeente, provincie en waterschap. In de meeste Zeeuwse sloten is het water zout en daarom krijgt een aantal kwekers op dit moment zoetwater, via de landbouwwaterleiding, over een afstand van meer dan 60 kilometer geleverd vanuit de Bergsche Maas. Coroos gebruikt drinkwater om groente en fruit te wassen, te verwerken en te transporteren en het afvalwater te zuiveren in een eigen afvalwaterzuivering. Wij helpen hen om het gezuiverde water te verstrekken aan de omliggende telers. Zo ontstaat een lokaal systeem waarbij water met de juiste kwaliteit wordt hergebruikt en 600.000 m3/j aan lozing van gebruikt drinkwater in de Westerschelde bespaard. Veel duurzamer!

2. Eendracht maakt macht

Nederland kent 21 waterschappen, 10 drinkwaterbedrijven, vele belangenorganisaties en een ingewikkelde governance structuur. Ieders expertise en kracht is nodig om deze transitie vorm en inhoud te geven en tegengestelde belangen bij elkaar te laten komen. Ingenieursbureaus kunnen een verbindende rol spelen, omdat ze in veel sectoren actief zijn en daardoor vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. Zo konden wij bijvoorbeeld meerwaarde bieden voor Chemours in Dordrecht. Een chemiebedrijf aan de rand van de stad met een behoorlijke milieu-uitdaging, zoals de toepassing van Gen-X. Wij helpen Chemours het afvalwater te zuiveren en er zuinig mee om te springen. Aan de andere kant van de Beneden Merwede bevindt zich drinkwaterbedrijf Oasen. Een bedrijf dat juist kampt met de nabijheid van diezelfde industrie en de verzilting van het water. Sweco slaat hier de brug tussen beiden en ontwerpt zowel voor Chemours als Oasen respectievelijk een duurzame waterzuivering- en productielocatie.

In 2027 is al het water in Europa schoon en gezond, zo ligt verankerd in de KRW27. Dat vergt veel samenwerking, kennis en investeringen. De investeringen voor onze waterketeninfrastructuur lopen op naar circa 2,5 miljard per jaar. De markt is volatiel en de druk hoog.

De genoemde voorbeelden laten zien dat er oplossingen voor handen zijn. De aanhoudende droogte, toenemende vraag en sterk verslechterde waterkwaliteit tonen aan dat er haast geboden is. Opschaling van dergelijke voorbeelden is nodig om op grote schaal stappen te kunnen zetten. Want alhoewel er telkens op lokale schaal verschil kan worden gemaakt, is er regie en kracht op nationale schaal nodig om de ambities voor waterkwaliteit écht te kunnen realiseren. Zodat water blijvend schoon uit de kraan komt en we Fuller’s ongelijk bewijzen.

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Copy link
Powered by Social Snap