0 van 0 resultaten voor ""

Duurzaam bouwen op postzegel Nederland

Binnenstedelijk bouwen

Snel binnenstedelijk bouwen mét aandacht voor de omgeving vraagt om scherpe randvoorwaarden. Volgens Fieke van Leest, planoloog en programmamanager kennisprogramma Urban Insight bij ingenieursadviesbureau Sweco, moet het kabinet eerst investeren in scherpe randvoorwaarden voor een goede leef kwaliteit, voordat de concrete bouwplannen worden gemaakt.

Oproep om investering in een integrale keuze

De drang om nú woningen te bouwen in Nederland is groot. Mensen willen betaalbaar wonen en liefst snel ook. Deze drang is zeer begrijpelijk, aangezien er in de afgelopen 10 jaar te weinig woningen bij zijn gebouwd om te voorzien in de woningvraag van nu. In de Miljoenennota 2019 wordt een pakket van 1 miljard euro aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Ook zien we investeringen die moeten bijdragen aan een kwalitatief goede leefomgeving.

Binnenstedelijk is niet de makkelijkste plek om te bouwen, vanwege alles wat boven en ondergronds samenkomt. Juist die moeilijke omstandigheden (kleine oppervlakten, slechtere luchtkwaliteit, gezondheid van mens en dier en economische grote belangen) zouden ons moeten uitdagen om zowel met publieke als private partijen tot zeer duurzame oplossingen te komen. Het vraagt om intensieve samenwerking en kennisdeling van bewoners, overheden, waterschappen, bouwers, adviseurs en energieproducten voor de ontwikkeling van deze ‘verticale Vinex’.

De gemeente Houten is een prachtig voorbeeld van een gemeente die de handschoen reeds heeft opgepakt om randvoorwaarden voor brede welvaart vorm te geven. Deze gemeente onderzoekt wat het sociaal, economisch en ruimtelijke laadvermogen is van haar stad als extra (3.000 tot 5.000) woningen worden bijgeplaatst. Sweco ondersteunt deze besluitvorming over een gebalanceerde toekomst door met feiten en data te komen over sociale, economische, infrastructurele- duurzaamheidseffecten. Ook  werken we samen met inwoners en gemeente Uitgeest aan een duurzame woonwijk de Koog. De kracht van deze projecten is kennis en kunde van diverse partijen samen te brengen en te investeren in één gedachtegoed.

Als Nederland hebben we ook die traditie om compacte steden snel, goed en integraal te ontwikkelen. We zijn gewend om op onze kleine postzegel diverse functies met elkaar te combineren zoals waterberging, natuur, woongenot, opwekking van energie allemaal in één wijk. Het is wel zaak dat het huidige kabinet de huidige woningbouwopgave ook zo aanpakt. Het bouwen in schaarse en complexe gebieden (in steden) vraagt nu eenmaal om extra uithoudingsvermogen, creativiteit en nieuwe gewaagde coalities en kennisdeling en dáár zouden juist extra middelen van het Rijk naar toe moeten gaan.

Mijn oproep is:  investeer een substantieel deel van de extra middelen voor woningbouw vanuit de Miljoenennota in een integrale keuze voor de woningbouwontwikkeling in Nederland. Wat ik daarmee bedoel, is dat de overheid,  net zoals meerdere gemeenten in Nederland, moet starten met scherpe randvoorwaarden van kwalitatief goede/gezonde leefomgeving waarin sociale kenmerken (demografie, persoonlijk welzijn en welvaart) en ruimtelijke kenmerken in balans zijn, voordat de bouwplannen op detailniveau worden uitgewerkt. De stikstofproblematiek is een voorbeeld  waarin het belang van natuurontwikkeling voor ons uit is geschoven terwijl het een belangrijke voorwaarde is voor een goede kwaliteit leefomgeving.

Spelend kind met moeder en kinderwagen in duurzame woonwijk

We zien dat onze klanten hier ook om vragen. Zo heeft de gemeente Nieuwegein recente een klimaatvisie gemaakt voor haar stad. Dit geeft bewoners en bouwers en ook de gemeente zelf scherpe randvoorwaarden voor het herontwikkeling van klimaatbestendige woonwijken. Deze visie geeft bewoners en bouwers houvast voor de toekomst. Bewoners, bouwers, beleggers en overheden weten zelf welke concrete klimaatadapatieve maatregelen je kan nemen om hittestress en wateroverlast te voorkomen in huis, bouwproject of stad. Scherp geformuleerde randvoorwaarden voor een goede leef kwaliteit gaan helpen om de ontwikkeling in goede banen te leiden en daarmee uiteindelijk de woningbouw te versnellen.

De Miljoenennota geeft hier diverse mooie investeringspakketten voor, denk aan het Klimaatakkoord, investering in de woningbouwopgave en infrastructuur. Juist déze investeringspakketten combineren om een goede leef kwaliteit te ontwikkelen in Nederlandse steden, maakt onze postzegel Nederland klaar voor de toekomst.

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.