Columns

De laatste decennia ontwikkelt kennis zich steeds sneller. Daarom is het soms lastig om van alle ontwikkelingen in uw vakgebied op de hoogte te blijven. Maar u wilt uw werk natuurlijk zo goed mogelijk doen. Onze experts zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en delen hun kennis en hun inzichten graag met u. Zodat u de juiste keuzes kunt maken. Onze medewerkers schrijven regelmatig columns over actuele onderwerpen die spelen in de maatschappij. Hieronder vindt u onze laatste columns.

Bodemenergie in Nederland: hoe blijven wij wereldleider?
BODEMENERGIE IN NEDERLAND: HOE BLIJVEN WIJ WERELDLEIDER?


8 mei 2017

De Nederlandse bodem is uitstekend geschikt voor toepassing van bodemenergie. De laatste 20 jaar heeft bodemenergie een spectaculaire doorbraak gemaakt in Nederland. Ons land is zelfs wereldleider op het gebied van warmte-koudeopslag (WKO) in de bodem. Helaas is de groei van WKO in de laatste jaren afgevlakt en blijft het energiebesparingspotentieel van de ondergrond onbenut. Efficiënter gebruik van de bodem voor energieopslag biedt kansen voor kostenbesparing en CO2-besparing, maar vereist een brede inspanning en betere samenwerking van alle betrokken partijen: eigenaren, ontwerpers, bouwers en overheid.

Lees meer


Bodemdaling
HOUD BIJ BODEMDALING REKENING MET DE KOSTEN VOOR DE LANGE TERMIJN


19 december 2016

‘Bodemdaling leidt tot hoge kosten.’ Met deze kop gaf het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs een duidelijk signaal. Volgens de overheidsinstantie zorgt de bodemdaling ervoor dat we tot 2050 maar liefst 5,2 miljard euro moeten uitgeven aan maatregelen om schade aan onder andere wegen kabels en leidingen te repareren en te voorkomen. Gemeenten en waterschappen staan voor de uitdaging om deze infrastructuur in stand te houden. Maar bij bestrijding van de problemen kiest men vaak voor oplossingen voor de korte termijn. Dit terwijl het op de lange termijn juist aanzienlijk goedkoper kan zijn als men rekening houdt met de gehele levenscyclus.

Lees meer


Speed pedelec
VIJF VOOR TWAALF VOOR DE SPEED PEDELEC


4 oktober 2016

De speed pedelec, de e-bike die tot 45 kilometer per uur kan, was de afgelopen tijd vaak onderwerp van discussie. De discussie is mede aangewakkerd door het besluit van de minister om speed pedelecs per 1 januari 2017 aan te merken als bromfietsers. Dat houdt in dat ze op de meeste wegen binnen de bebouwde kom voortaan op de rijbaan moeten rijden. Het aantal argumenten om dit niet te doen begint zich echter op te stapelen.

Lees meerWateroverlast
DE STRAAT IS DE SLEUTEL TOT AANPASSING AAN EEN WARMER KLIMAAT


14 juni 2016

Hoge temperaturen, hevige regenval en extreem droge periodes; de laatste jaren zijn veel weerrecords gebroken. Ook de afgelopen weken zagen we dat de klimaatverandering zorgt voor zeer zware buien die veel overlast veroorzaken in steden en dorpen. De oplossing ligt op straatniveau. Gemeenten, maak alle straten klimaatadaptief en zorg ervoor dat bewoners blij worden van de straat waarin ze wonen. Bouw samen met bewoners klimaatadaptieve straten!

Lees meerZak maar lekker door
ZAK MAAR LEKKER DOOR

25 maart 2016

“Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost’’, sprak Alexander Rinnooy vorig jaar uit. Dat was het eerste waar ik aan dacht toen ik mijn buurman Henk voor de zoveelste keer zag zweten tijdens het ophogen van zijn verzakte tuin. Niet dat mijn buurman dom is, integendeel! Ik vraag mij alleen af waarom we die veenbodemdaling niet eens anders aanpakken.

Lees meerZonnepanelen
HEEFT U UW ENERGIESINTERKLAASCADEAU AL BIJ DE OVERHEID AFGELEVERD?

3 december 2015

Nederland is door de Europese Unie al twee keer in gebreke gesteld omdat ze haar energiedoelstellingen niet haalde. Een concrete verbeterstap is nu gezet door de invoering van de Europese Efficiency Directive (EED) in juli dit jaar. De EED houdt in dat op 5 december 2015 grotere organisaties een energieaudit moeten hebben laten uitvoeren. Als u zelf aan het stuur wilt blijven in plaats van deze audits te ondergaan, dan is dit hét moment om te starten met energiemanagement in uw orga-nisatie.

Lees meerMet de auto naar de basisschool
MET DE AUTO NAAR DE BASISSCHOOL... OF TOCH MAAR NIET?


25 augustus 2015

De scholen zijn weer begonnen. Jaarlijks belanden er 600 kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar in het ziekenhuis na een verkeersongeval, waarvan 35 zelfs overlijden (1). Dit zorgt ervoor dat ouders voor een moeilijke keuze staan: breng ik mijn kind naar school of kan het zelfstandig gaan? Helaas kiest een steeds grotere groep ouders ervoor om hun kinderen met de auto naar school te brengen. Onbewust vergroten ze hiermee de verkeersonveiligheid, zowel op de korte als lange termijn.

Lees meerWateroverlast
‘ONDERWERELD’ EN ‘BOVENWERELD’, SLA HANDEN INEEN VOOR DROGE VOETEN!


21 september 2015

De afgelopen weken trokken zeer zware buien ons land binnen, met als gevolg straten die blank staan, ondergelopen woningen en een miljoenenschade. ‘De riolering is niet op orde!' wordt er geroepen. Onterecht, want vooral de inrichting van de openbare ruimte draagt vaak in belangrijke mate bij aan de problemen die ontstaan bij hevige buien. Ik pleit ervoor dat de ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ samen aan de slag gaan om natte voeten in Nederland te voorkomen.

Lees meer


Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.